Skip to main content

For english scroll down

Door de neus ademen is beter dan door je mond; dat is inmiddels bekend. Maar wanneer je zingt of een blaasinstrument bespeelt ligt dat wat genuanceerder:


Lengte

De lengte van de uitademing is vaak lang als je speelt of zingt. De tijd om in te ademen is daarentegen meestal kort. De uitdaging is dus om snel en diep in te ademen zodat je de volgende zin kunt uitspelen.


Ademsteun

Met ademsteun is het mogelijk om lang uit te ademen en controle te hebben over je klank, bijvoorbeeld om fluisterzacht te spelen en toch de achterste rij van het publiek te bereiken. Maar dat is een technische uitleg; je kunt ook zeggen dat de adem de klank vormt en dat je samenwerkt om de muziek tot expressie te brengen.


(Ont)spanning

Als je ademsteun gebruikt ontstaat er langzamerhand een onderdruk in de longen bij de lange uitademing. Inademen is dan slechts een kwestie van loslaten en de lucht naar binnen laten stromen.
De uitademing is dus actief en en de inademing passief.
Er is dan een moment van ontspanning bij de inademing. Maar eigenlijk is ontspanning niet de juiste term, want je behoudt wel je energie en vitale houding. Vaak wordt er echter teveel aangespannen en dus geblokkeerd. Je zoekt dus de juiste balans om het middenrif en je lichaam goed te kunnen laten bewegen.

 

Ruimte

Sleutelwoord is ruimte; om het middenrif optimaal laten bewegen en om de klank te laten resoneren. Probeer maar eens te spelen terwijl je de spieren in je gezicht expres aanspant en merk hoe dat invloed heeft op je klank. Uiteindelijk is wat je doet met je mondholte heel belangrijk voor de ruimte en resonans. Dus wat doe je met je tong, verhemelte en waar adem je als het ware naartoe.


Neus én mond

Maar het verhaal wordt nog iets uitgebreider: wanneer je met ruimte en ontspanning inademt door je mond adem je tegelijkertijd ook door je neus. Misschien is je dat nog niet opgevallen; probeer het maar eens uit en/of voel het verschil met alleen door je mond inademen.

 

Tijd

Ademen door de neus duurt wat langer dan door de mond. In het dagelijks leven is dat heel goed want dat is gezonder. Maar als je snel en diep moet inademen is dat niet handig; daarom ademen we dan door de mond (en tegelijkertijd door de neus).
Ik heb specialisten horen zeggen dat ademen door de mond zorgt voor een oppervlakkige ademhaling. Ik denk dat dat alleen het geval is bij een snelle ademhaling; dus bij veel ademhalingen per minuut.

 

Conclusie

Voor musici is het nodig om door de mond (én tegelijkertijd door de neus) te ademen als er weinig tijd is om in te ademen. Ademsteun gebruiken betekent dat de uitademing actief is en de inademing passief. Maar passief wil in dit geval zeggen dat er een optimale balans is van energie die de adem vrij kan laten stromen.

Bekijk deze video van Maria Callas en let erop hoe ze de adem naar binnen laat stromen en hoe een snelle inademing verschilt van een langzame.

 

 

——–

 

Nose or mouth when playing?

 

When speaking about breathing and health, it’s very clear that breathing through the nose is preferable, but when singing or playing an wind instrument the story is more complicated;


Length

The length of the exhale is usually long when playing. The time to inhale on the other hand is often very short. So the challenge for musicians is to quickly inhale enough air for the next sentence.


Breath support

Breath support is the key to a long exhalation without losing control over your sound and for instance play very soft and still be heard. But this is a technical explanation; you could also say that the breath forms the sound. I see it as a collaboration between musician, breath and music.


Passive

When using breath support, negative pressure is created in the lungs. Inhaling is just a matter of letting go and let the lungs automatically fill with air. So the exhalation is active and the inhalation is passive. Passive seems to correspond with relaxation but of course you have to remain energy in order to play. It’s about the right balance that makes it possible for the breath to move freely and to optimize the fine motor skills.


Space

The key word is space: we need space for the diaphragm to lower and widen and for the sound to resonate. Try to tense up your facial muscles and notice how this influences your sound.

The position of the tongue and soft palate and the direction of the breath (your focus) are of great influence on your breath and resonance.


Nose ánd mouth

But the story is more complex: when you inhale with space and relaxation you breathe in through the mouth ánd the nose.  Maybe you didn’t notice this before: try it out and feel the difference with inhaling only through the mouth.


Time

Breathing through the nose takes more time. In daily life this is very good, because breathing slow is healthy. But when trying to inhale quickly and deep it’s easier through the mouth (and nose at the same time). But also here you could argue that if you inhale and create space it’s both possible.

I heard breath specialists say that breathing through the mouth causes shallow ‘high’ breathing, but I think this is only the case when breathing in a fast pace.


Conclusion

For musicians it’s often better to breath through the mouth (and nose at the same time) when there is little time to inhale. Using breath support means that the exhalation is active and the inhalation is passive. But passive means in this case that there’s balanced energy to let the breath flow.

Have a look at this video with Maria Calles and observe how she inhales; see how she let’s the air flow in and also pay attention to the difference between quick and slow inhalation.

 

 

 

 

Leave a Reply